TRà SữA & PIZZA H2T THủ ĐứC

colofon

Trà Sữa & Pizza H2T Thủ Đức
200 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ
Thủ Đức Hồ Chí Minh