TRà SữA & PIZZA H2T THủ ĐứC

Contactinformation


Trà Sữa & Pizza H2T Thủ Đức

200 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ
Thủ ĐứcHồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
10:00 - 21:30
Thứ Ba
10:00 - 21:30
Thứ Tư
10:00 - 21:30
Thứ Năm
10:00 - 21:30
Thứ Sáu
10:00 - 21:30
Thứ Bảy
10:00 - 21:30
Chủ Nhật
10:00 - 21:30